Ceník a rezervace

Vánoce/Nový rok

Apartmán Jilemnice (4 osoby)
€ 180
Apartmán Vrchlabí (6 osob)
€ 250

Zimní sezóna

Vedlejší sezóna
Hlavní sezóna
Apartmán Jilemnice (4 osoby)
€ 135€ 150
Apartmán Vrchlabí (6 osob)
€ 185€ 200

Letní sezóna

Vedlejší sezóna
Hlavní sezóna
Apartmán Jilemnice (4 osoby)
€ 120€ 135
Apartmán Vrchlabí (6 osob)
€ 170€ 185

Jednorázový poplatek za úklid € 45,00 (apartmán pro 4 osoby)/€ 60,00 (apartmán pro 6 osob).

Děti do 3 let 100% sleva bez nároku na lůžko.

Všeny ceny jsou uvedeny za noc a zahrnují 10 % DPH.

Ubytovací taxa € 2,00 osoba/noc není v cenách zahrnuta (platí osoby od 15 let).

Letní sezóna

Vedlejší sezóna
19. 05. 2021 - 30. 06. 2021
01. 09. 2021 - do konce sezóny
Hlavní sezóna
01. 07. 2021 - 31. 08. 2021

Zimní sezóna

Vedlejší sezóna
01. 12. 2021 - 24. 12. 2021
10. 01. 2022 - 28. 01. 2022
14. 03. 2022 - do konce sezóny
Hlavní sezóna
29. 01. 2022 - 13. 03. 2022

Vánoce/Nový rok

25. 12. 2021 - 09. 01. 2022

Rezervace a úhrada pronájmu

Pro akceptaci závazné rezervace je Apartmánový dům Gamsfeld (dále „pronajímatel“) oprávněn požadovat úhradu zálohy ve výši 30% z ceny pronájmu. Teprve po obdržení této úhrady je rezervace závazná.

Nejpozději 30 dní před datem zahájení pronájmu je splatných 50% z ceny pronájmu (tj. doplatek 20% z ceny pronájmu).

V případě, že je objednávka provedena méně než 30 dní před termínem pronájmu je pronajímatel oprávněn požadovat pro akceptaci závazné rezervace zaplacení zálohy ve výši 50% z ceny pronájmu.

Doplatek celkové ceny pronájmu musí být uhrazen před příjezdem bankovním převodem nebo v hotovosti při příjezdu.

Storno podmínky

Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat storno poplatky dle níže uvedených podmínek:

  • storno rezervace déle než 3 měsíce před plánovaným datem příjezdu 0% z ceny pronájmu (záloha bude vrácena v plné výši)
  • storno rezervace 3 měsíce až 31 dní před plánovaným datem příjezdu 40% z ceny pronájmu
  • storno rezervace 30 až 7 dní před plánovaným datem příjezdu 70% z ceny pronájmu
  • storno rezervace méně než 7 dní před plánovaným datem příjezdu nebo v případě nevyužití ubytování bez storna rezervace 90% z ceny pronájmu

V případě zrušení rezervace ze strany pronajímatele déle, než jeden měsíc před plánovaným datem příjezdu nevzniká nárok na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním.

Pronajímatel je oprávněn zrušit pronájem, jestliže dojde  k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, nenadálá událost, havárie v apartmánu apod.),  pro kterou není možné pobyt zajistit. V takovém případě bude uhrazená záloha refundována v plné výši. Nájemce nemá právo požadovat žádné další náhrady.

Odpovědnost za škody

Nájemce a všechny zúčastněné osoby  užívají  objekt během pobytu na vlastní nebezpečí. Pronajímatel neodpovídá za úrazy, poškození a zničení majetku stejně jako škody způsobené přírodními katastrofami a násilím všeho druhu. Nájemce je plně odpovědný za škody na užívaném objektu,  jeho zařízení  a vybavení,  způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Nájemce je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a  nahradit pronajímateli (správci) nejpozději v den ukončení pronájmu. V případě škody většího rozsahu  bude  sepsán protokol, ve kterém bude určen termín úhrady.

Závěrečná ujednání

Nájemce potvrzuje, že se seznámil se zněním Podmínek pronájmu, že jim rozumí, že s nimi v plném rozsahu souhlasí, a to stvrzuje svou objednávkou.